Xữ lý nước nhiễm phèn trong nước thiên nhiên kể cả nước ngầm

Trong nước thiên nhiên,kể cả nước mặt và nước ngầm đều có chứa sắt. Hàm lượng sắt và dạng tồn tại của chúng tùy thuộc vào từng loại nước điều kiện trong môi trường nước. Xữ lý nước nhiễm phèn trong nước mặt sắt tồn tại ở dạng hợp chất Fe3 + dạng keo. Hàm lượng này thương không lớn và sẽ được khử trong quá trình làm trong nước.

Các giải pháp xữ lý nước nhiễm phèn tổng quát

Nước nhiễm phèn quá nặng

Trong nước ngầm, sắt thường tồn tại ở dạng ion sắt hóa trị 2 trong thành phần. Của các muối hòa tan như bicacbonat, sunfat, clorua..Hàm lượng sắt này thường cao và phân bố không đồng đều trong các lớp trầm tích dưới sâu.

Khi trong nước có hàm lượng sắt cao, nước có mùi tanh và có nhiều cặn bẩn màu vàng. Làm giảm chất lượng nước ăn uống sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy, khi trong nước có hàm lượng sắt lớn hơn giới hạn cho phép thì phải tiến hành khử sắt.

Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng

Bể xữ lý nước nhiễm phèn

Thực chất của phương pháp khử sắt bằng làm thoáng là làm giàu oxy cho nước, tạo điều kiện để Fe2+ oxy hóa thành Fe3+ thực hiện quá trình thủy phân để tạo thành hợp chất ít tan Fe(OH)3 rồi dùng bể lọc để giữ lại.

+ Khử sắt bằng phương pháp hóa chất

Khử sắt bằng oxy hóa mạnh

Các chất oxy hóa mạnh thường sử dụng để khử sắt là: Cl2, KMnO4, O3…Phản ứng diễn ra như sau

Quá trình xữ lý nươc nhiễm phèn

2Fe2+ + Cl2 + 6H2O → 2Fe(OH)3  ↓ + 2Cl- + 6H+

3Fe2+ + KMnO4 + 7H2O → 3Fe(OH)3  ↓ + MnO2 + K+ + 5H+

Trong phản ứng, để oxy hóa 1 mg Fe2+ cần 0.64mg Cl2 hoặc 0.94mg KMnO4 và đồng thời độ kiềm của nước giảm đi 0.018meq/l

Trong quá trình bơm nước từ giếng lên, nước chảy qua vòi sen rồi chảy xuống bể lắng. Nhờ thành phần sắt sẽ bị oxy hoá trong không khí mà Nước được lắng cặn một phần cho đến ngăn lọc thì nước sẽ được lọc sạch cặn tạo màng trở nên trong rồi chảy theo ống dẫn đến ngăn chứa nước thành phẩm.

Khử sắt bằng vôi

Phương pháp khử sắt bằng vôi thường không đứng đôc lập, mà kết hợp với các quá trình làm ổn định nước hoặc làm mền nước Phản ứng xảy ra theo 2 trường hợp

Dùng nước vôi xữ lý giếng nước nhiễm phèn

– Có oxy hòa tan

4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O + 4Ca(OH)2 → 4Fe(OH)3 ↓ + 4Ca(HCO3)2

Sắt (III)hydroxyt được tạo thành, dễ dàng lắng lại trong bể lắng và giữ lại hoàn toàn trong bể lọc.

– Không có oxy hòa tan

Fe(HCO3)2 + Ca(OH)2 → Fe CO3 + CaCO3 + 2H2O

Sắt được khử đi dưới dạng FeCO3 chứ không phải hydroxyt sắt

Các phương pháp xữ lý sắt khác

Khử sắt bằng trao đổi cation

Cho nước đi qua lớp vật liệu lọc có khả năng trao đổi ion. Các ion H+ và Na+ có trong thành phần của lớp vật liệu lọc sẽ trao đổi với các Fe2+ có trong nước. Kết quả Fe2+ được giữ lại trong lớp vật liệu lọc. Lớp vật liệu lọc có khả năng trao đổi ion là cation thường được sử dụng cho nguồn nước Fe2+ ở dạng hòa tan

Khử sắt bằng điện phân

Hệ lọc tổng xữ lý nước nhiễm phèn sau khi đã hoàn thành

Khử sắt bằng phương pháp điện phân

Trên đây là quá trình xữ lý nước nhiễm phèn mà Hướng Đạo Sinh Đã tìm hiểu và phân tích ra để cho mọi người cùng tham khảo.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0987.177.526

Công ty TNHH Đầu tư thương mại công nghệ và du lịch Hướng Đạo Sinh

Địa chỉ: 35G2, tổ 11, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

Hướng Đạo Sinh – Người Dẫn Đường Tin Cậy Của Bạn!