Tag Archives: Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam

{BÁO ĐỘNG} Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam gánh nặng không của riêng ai

Con số báo động tỷ lệ ung thư ở Việt Nam mỗi ngày càng tăng mạnh, khiến đây luôn là nỗi lo sợ của bất kì một ai. Bởi chúng ta không hề biết được rằng mình có phải là nạn nhân tiếp theo? Hành trang của bạn là gì để đối phó lại với […]