Tag Archives: mua bút thử nước ở bình dưoang

Bút thử nước TDS-3 sử dụng như thế nào đối với cây trồng thủy sản

Bút thử nước TDS-3 là một thiết bị nhỏ gọn,cầm tay sử dụng rất nhiều trong ngành xử lý nước. Dùng để do chỉ số tổng hàm lượng chất rắn hòa tan tồn tại trong nguồn nước tổng cation, anion. Sử dụng bút thử nước TDS để xác định chất lượng nước là một phương pháp có […]