Tag Archives: Máy lọc nước tốt cung cấp toàn quốc

Đại sứ Geyser Ecotar tiên tiến về với người dân Phú Thọ

Vừa qua, nhận được điện thoại và biết được nhu cầu mua máy lọc nước Geyser Ecotar của người dân Phú Thọ. Chúng tôi, những con người nhiệt huyết vì sự nghiệp nước sạch của nhân loại. Đã gửi gắm vào những chiếc máy lọc nước một nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả. Và […]